Εκπαίδευση

Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της SEITANIDIS SECURITY βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάρτιση του έμπειρου προσωπικού της, που ενισχύεται σταθερά με εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμογές.

Η εκπαίδευση του προσωπικού χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη καλύπτει τη βασική εκπαίδευση που παρέχει την δυνατότητα στους φύλακες να σκέπτονται και να ενεργούν σαν προσωπικό ασφαλείας (Security Οfficers), ενώ η δεύτερη συνίσταται στην “εκπαίδευση επ’ έργω” (On The Job Training), επικεντρώνοντας στα συγκεκριμένα αντικείμενα που απορρέουν από τα “ειδικά καθήκοντα” (Post Orders) του κάθε φύλακα.

Κατά διαστήματα, πραγματοποιούνται και συμπληρωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη συντήρηση των γνώσεων του προσωπικού και την εκμάθηση νέων μεθόδων ελέγχου και δράσεως. Τα σεμινάρια έχουν ως αντικείμενο πλειάδα θεμάτων που άπτονται άμεσα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας:

  • Αυτοάμυνα
  • Tεχνική εκμετάλλευσης μυϊκής δύναμης
  • Συμπεριφορά δικαιωμάτων
  • Ευθύνη προς τρίτους ή ύποπτα άτομα
  • Παροχή πρώτων βοηθειών
  • Πυρασφάλεια
  • Ευπρεπή συμπεριφορά με το κοινό, τους υπαλλήλους κ.λπ.

Από τα σεμινάρια εκπαίδευσης επιλέγονται οι καλύτεροι ανάμεσα στο Προσωπικό Ασφαλείας, οι οποίοι στη συνέχεια εκπαιδεύονται ειδικά ως προς την ασφάλεια υψηλών απαιτήσεων (συνοδεία V.I.P. κ.λπ.).