Προσωπικό

Kάθε στιγμή και για κάθε συνεργασία, πρέπει να είμαστε σίγουροι για τις ικανότητες και την προσωπική ποιότητα των συνεργατών μας. Έτσι, η σωστή επιλογή του προσωπικού είναι για εμάς μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το ήθος, η σταθερή προσωπικότητα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα αποτελούν τα κυρίαρχα κριτήρια για την επιλογή του Προσωπικού Ασφαλείας, γιατί μόνο εφόσον πληροί όλα τα παραπάνω μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ευθύνες και να φέρει σε πέρας το απαιτητικό έργο του.