Οργάνωση

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας αλλά και την πρόθεσή να προσφέρουμε υπηρεσίες φύλαξης υψηλού επιπέδου, έχουμε θεσπίσει λεπτομερείς κανονισμούς λειτουργίας που τηρούνται με την απόλυτη αυστηρότητα από όλα τα στελέχη της εταιρείας μας.

Πιο συγκεκριμένα, το αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό της SEITANIDIS SECURITY διακρίνεται σε Προσωπικό Ασφαλείας και Επόπτες / Αρχιφύλακες και ανάλογα με τις αρμοδιότητές του αναλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες ευθύνες.

Το Προσωπικό Ασφαλείας φροντίζει άμεσα για την ασφάλεια του Πελάτη, των Εγκαταστάσεων και του Προσωπικού που εργάζεται σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, ειδικεύεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ασφάλεια Κεντρικής Πύλης
 • Ασφάλεια Κτιρίων
 • Ασφάλεια Νυχτερινής Υπηρεσίας
 • Ασφάλεια Εισπρακτικών Κέντρων
 • Στατική περιμετρική Φύλαξη
 • Patrol – Κινητή Φύλαξη

Το Προσωπικό Ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να φορά στολή με τα διακριτικά της Εταιρείας, εγκεκριμένη από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, και να φέρει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό (ειδικό φακό, σφυρίχτρα, ασύρματο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).

Επιπλέον οφείλει να εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα κάθε χώρου, σύμφωνα με το Κανονισμό Ασφαλείας που συντάσσει η εταιρεία και εγκρίνει ο πελάτης. Ειδικά για την περίπτωση των χρηματαποστολών, πρέπει να γνωρίζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργούνται αυτές, σε στενή συνεργασία με την εκάστοτε τράπεζα.

Οι Επόπτες και οι Αρχιφύλακες είναι οι προϊστάμενοι του Προσωπικού Ασφαλείας, το οποίο και ελέγχουν επί 24ώρου βάσεως, τόσο για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων του στο χώρο επιτήρησης όσο και για την εμφάνισή του. Επιλέγονται με κριτήριο τις γραμματικές τους γνώσεις, την άριστη διαγωγή, την αρχαιότητα, την άριστη βαθμολογία, την εμπειρία, τα διοικητικά προσόντα και τη μη τιμωρία για πειθαρχικά παραπτώματα.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, καθορίζονται οι περιοχές που θα εποπτεύονται από τους Επόπτες / Αρχιφύλακες, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν τις ακόλουθες ευθύνες:

 • Να μεριμνούν για την ασφάλεια των κλιμακίων της αρμοδιότητας τους.
 • Να εκτελούν πιστά τις εντολές και τις οδηγίες της Εταιρείας και ειδικότερα του Τομέα Ασφαλείας και των Προϊστάμενων Κλιμακίων.
 • Να συντάσσουν το πρόγραμμα του Προσωπικού Ασφαλείας που υπηρετεί στο κλιμάκιό τους και να το κοινοποιούν στην Εταιρεία.
 • Να κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία κάθε γεγονός ή τυχαίο συμβάν συντάσσοντας ειδική έκθεση.
 • Με εντολή του πελάτη ή του Τομέα Ασφαλείας, να πραγματοποιούν εφόδους και επιθεωρήσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας για την διαπίστωση της σωστής εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας.
 • Να τηρούν και να ενημερώνουν τα προβλεπόμενα από τις οδηγίες βιβλία και να εποπτεύουν την τήρηση των οδηγιών από το Προσωπικό Ασφαλείας σχετικά με τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις των πελατών και τον έλεγχο εισερχομένων και εξερχόμενων προσώπων, αυτοκινήτων και μεταφερομένων υλικών.
 • Να επιβλέπουν την ασφάλεια του προσωπικού του κλιμακίου και των επισκεπτών ή φιλοξενουμένων.
 • Να συνεργάζονται με τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η εποπτεία διεξάγεται με την επί τόπου φυσική παρουσία (εμφανή ή αφανή) του επόπτη έργου της SEITANIDIS SECURITY σε όλους τους χώρους εργασίας του προσωπικού. Ο Επόπτης / Αρχιφύλακας ελέγχει την εμφάνιση και την κατάσταση του προσωπικού (πληρότητα, κατάσταση της στολής), την πληρότητα και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, την κανονικότητα και ορθότητα των εγγραφών σε βιβλία/έντυπα καθώς και το αν έχουν εκτελεστεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες μέχρι τη στιγμή του ελέγχου.

Στα πλαίσια των ελέγχων αυτών καταγράφεται αναλυτικά η ύπαρξη ή όχι ανεπιθύμητων ατόμων στις φυλασσόμενες εγκαταστάσεις, η ύπαρξη ή όχι καταστροφών, ζημιών, φθορών, κ.λπ., και η επιτυχής ή όχι επέμβαση του προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (κλοπές, ζημιές, εκκενώσεις χώρων κ.λπ.).

Μετά από τη μελέτη ενός χώρου και την εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας, ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρακολούθηση της συμπεριφοράς, της καλής λειτουργίας και του σωστού χειρισμού του.

Έτσι η SEITANIDIS SECURITY έχει επανδρώσει κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης ασφαλείας (θωράκιση, κλιματισμό, κύκλωμα τηλεόρασης, αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας, εξαερισμό) έναν πλήρως αυτοματοποιημένο Κεντρικό Σταθμό, εξοπλισμένο με ειδικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Micro Real Time και Προγράμματα Ειδικών Λογισμικών Εφαρμογών.

Το Κέντρο λειτουργεί όλο το 24ώρο, όλες τις ημέρες του έτους, για να συντονίζει και να παρακολουθεί το έργο των φυλάκων. Σήμερα δέχεται περίπου 17 σήματα ανά ημέρα, και ανάλογα με τις ανάγκες ή το περιστατικό, έχει τη δυνατότητα να:

 • Κινητοποιεί την Αστυνομία ταχύτατα, σε κάθε σήμα συναγερμού που λαμβάνει, ενημερώνοντας παράλληλα το Συνδρομητή όπου και αν αυτός βρίσκεται, πριν και μετά από τον έλεγχο της Αστυνομίας.
 • Θέτει σε συναγερμό τα περιπολικά της SEITANIDIS SECURITY, για τα συστήματα που επιτηρούνται από τα περιπολικά μας.
 • Ελέγχει το χειρισμό ON/OFF στα συστήματα των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε τρίτους ή υπαλλήλους (καταστήματα, Τράπεζες κ.λπ.), ενημερώνοντας γραπτώς κάθε μήνα τον αρμόδιο για τις ημέρες και ώρες χειρισμού των συστημάτων αυτών.
 • Παρακολουθεί την παροχή ρεύματος και την καλή κατάσταση όλων των καλωδιώσεων σε κάθε σύστημα, κινητοποιώντας τον ιδιοκτήτη του σε αντίθετη περίπτωση.
 • Ελέγχει και υλοποιεί μια σειρά από λεπτούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ασφαλείας εξειδικευμένων συστημάτων σε όλη την Ελλάδα (τηλεχειρισμοί, σήματα επιβεβαίωσης συναγερμού κ.λπ.), μέχρι και την καταγραφή σε video εικόνων από διακριτικές κάμερες, σε χώρους που απαιτούν τέτοια παρακολούθηση (κοσμηματοπωλεία, θησαυροφυλάκια Τραπεζών κ.λπ.).
 • Υποβάλλει γραπτό αντίγραφο των ενεργειών που ακολουθηθήκαν από το Κέντρο (μέσω Η/Υ), την επομένη του συμβάντος, μετά από σχετική επιθυμία του Συνδρομητή.

Όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, χάρη στο πλήθος των συνδεδεμένων συστημάτων.